X
تبلیغات
زولا

آیا می دانید؟؟؟؟؟؟؟

یکشنبه 15 آبان‌ماه سال 1390

درود تالش بزرگ

آیا می دانید:در انتخابات دوره گذشته بیش از 104 هزار نفر به محمد یاری رای نداده اند وتنها تعداد زیاد کاندیداها باعث پیروزی وی شد؟

آیا می دانید:درمجلس شورای اسلامی دوره هشتم از صندلی نماینده تالش 53 درصد به موضوعات مطروحه رای ممتنع داده شده است؟

آیامی دانید:مصلحت آفتابی در دوره گذشته کمتر از یک چهارم آرای باطله را کسب کرده است(آرای باطله 2420،آرای آقای آفتابی 600)

آیا می دانید:هزینه آسفالت از 2 درصد پول نفت پرداخت می شود و اگر شهری حتی نماینده نداشته باشداین هزینه به آن شهر تعلق میگیرد؟

آیا می دانید:مردم تالش در دومین دوره انتخابات شورا ی شهر به دکتر منصور یوسفی رای ندادند؟

آیا می دانید:وظایف نماینده به طورکلی به دودسته قانون گذاری و نظارت تقسیم میشودو وظیفه اجرایی ندارد؟

آیا می دانید:آب وگازرسانی ،آسفالت خیابان و کشیدن جاده از حیطه وظایف نماینده خارج است؟

آیا می دانید:نعمت اله اصلانی در دوره پیش حدود 6 هزار رای کسب کرد و برای نماینده شدن نیاز به تقریبا ده برابر رای دوره پیش دارد؟