X
تبلیغات
زولا

تکدی گران در تالش

دوشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1390

وقتی در خیابان قدم میزنی صحنه هایی را میبینی که زیبایی فصل بهار را به مخاطره میگیرد کودکی که با چهره ای معصوم گوشه چادر مادر را زیر دندان گرفته و پا به پای مادری در حرکت است که دست نیاز به سمتت دراز کرده. مردی که با پاهای لاغرش به سختی در خیابان در حرکت است و کاسه ای را با خود حمل میکند که شاید منتظر سکه های من وتو ست به چهرشان نگاه میکنی؛اما نمیشناسی؛ چهره های جدید که به متکدیان همیشگی شهر شباهتی ندارند. شاید سوء استفاده گرانی باشند که آمده اند تا از احساساتمان سوء استفاده کنند... 

یکی از آسیب هاو مسائل مورد توجه هر جامعه و همچنین شهر ما پدیده تکدی گری و گدا صفتی است که با ساختارهای فرهنگی اجتماعی اقتصادی هر شهری در ارتباط است .
این پدیده در خیابان ها به ویژه در مابین میدان امام تا خیابان مسجد جامع دیده میشود  که با شیوه های گوناگون و با سوء استفاده از احساسات و عواطف انسانی و سعی در کسب منافع شخصی دارندودر نهایت ذلت و خواری و با نمایش اعضای معلول و از کارافتاده، زخمی و... در گوشه و کنارخیابان ها پدیدار می شوند .
در این راستا باید تو جه داشت که این متکدیان و گدایان شامل دو طیف عمده بوده اند گرو هی از آنان متکدیان بومی بوده و گروه دوم متکدیانی عمدتا غیر بومی میباشند که به صورت پراکنده در سطح شهر دیده میشوند.در واقع متکدیان غیر بومی با گدایی کردن نه تنها خدمتی ارائه نمی دهند، بلکه در بسیاری از موارد در مسیر های انحرافی و غیر قانونی حاوی دهها پیامد منفی اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی برای جامعه بوده اند. 

اینان که به صورت پراکنده درخیابان ها وجود دارند علاوه بر اینکه زیبایی شهر را به هم میزنند باعث اختلال در رفت و آمد مردم در پیاده رو ها وحرکت خودرو ها در چهارراه ها میشوند. 

امروزه دیگر نمیتوان به راحتی اظهار نظر کرد که تکدی گری توسط این افراد  واقعا برای رفع نیاز است یا به حرفه ای در میان آنان برای درآوردن پول مبدل شده است.

امیدوارم مسئولین مربوطه به این امر رسیدگی کنند تا دیگر شاهد چنین نا زیبایی هایی در زیبایی شهرمان نشویم.